Corona richtlijnen

Richtlijnen voor de gast

Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers

Aan tafel maximaal 2 personen of meerdere bij een gezamenlijk huishouden

Op het terras en binnen mag je alleen zitten, niet staan

Bij verkoudheid en/of griepklachten wordt de toegang geweigerd

Volg de aanwijzingen van het personeel op

Desinfecteer je handen bij aankomst

Was na toiletbezoek grondig je handen

Betaal contactloos per pin/mobiel

Denk aan elkaar, houd je aan deze richtlijnen